1. صفحه نخست
  2. خودآموز دیکتاتورها

Tag: خودآموز دیکتاتورها

معرفی کتاب «خودآموز دیکتاتورها»

معرفی کتاب «خودآموز دیکتاتورها»

نویسنده‌ها برای رسیدن به این هدف لیست بلندبالایی از دیکتاتورها را قطار کرده و رفتارهایشان را در چند بخش تقسیم کرده‌اند. برخورد خواننده با خودآموز دیکتاتورها به نگاه و رویکردش از خواندن وابسته است: یکی برای

ادامه مطلب