1. صفحه نخست
  2. دانش آموزان

Tag: دانش آموزان

آسیب های فضای مجازی برای دانش آموزان

آسیب های فضای مجازی برای دانش آموزان

هرفناورری با فراهم آوردن یکسری فرصت ها، چالش هایی نیز پیش روی بشر قرار داده است که با توسعه فعالیت های فرهنگی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی می توان مضرات آن

ادامه مطلب