1. صفحه نخست
  2. شاهنامه

Tag: شاهنامه

شاهنامه جهیزیه زیبای دختران لر

شاهنامه جهیزیه زیبای دختران لر

فریدون داوری روایت می‌کند که در قدیم و برای جهیزیه‌ی دختران لر، کتاب شاهنامه هم تهیه می‌کردند که این شاهنامه عزیزترین عضو در جهیزیه هر دختری بود. فریدون داوری در مصاحبه با برنامه «اینجا چراغی

ادامه مطلب