1. صفحه نخست
  2. صلح،ایران،جنگ

Tag: صلح،ایران،جنگ

تاریخچه موزه های صلح دنیا

تاریخچه موزه های صلح دنیا

به گزارش اخبار خاص، موضوع تاسیس موزه های صلح ایده نسبتا نوینی در جهان به شمار می آیند. در حالی که در طول چند قرن اخیر از طریق یادمان ها٬ ادبیات٬ هنر و موزه های

ادامه مطلب