1. صفحه نخست
  2. کتاب،اخبار خاص،سال 1400

Tag: کتاب،اخبار خاص،سال 1400

حال خوش با کتاب در عید 1400

حال خوش با کتاب در عید 1400

بیش از یک سال از بزرگ‌ترین بیماری همه‌گیر دهه‌های اخیر می‌گذرد و عید امسال هم مانند نوروز سال گذشته همراه با بیشتر‌مانی مردم درخانه همراه خواهد بود. فرصتی به دست می‌آید که فیلم خوب ببینیم،

ادامه مطلب