1. صفحه نخست
  2. یارانه

Tag: یارانه

زنان چطور یارانه خود را از همسرشان جدا کنند؟

زنان چطور یارانه خود را از همسرشان جدا کنند؟

ماه گذشته بود که قرار شد یارانه ٣٠٠ و ۴٠٠هزار تومانی برای افراد واریز شود؛ یعنی دهک‌های یک تا سه نفری ۴٠٠هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم نیز نفری ٣٠٠هزار تومان یارانه دریافت می‌کردند. اخن

ادامه مطلب